ÖVRIGA MASKINER

I vår maskinpark har vi ytterligare ett 20-tal manuella maskiner i form av -slip - svarv -borr och -fräsmaskiner.